Grönroos Hizmet Kalitesi Modeli: Otelcilik Alanyazını Üzerinden Bir Değerlendirme”,


AKOĞLAN KOZAK M., AYDIN B.

Anatolia turizm Araştırmaları Dergisi, vol.29, no.2, pp.175-184, 2018 (Peer-Reviewed Journal)