Türkçe ve Almanca Karikatürlerde Ünlemler:Dilbilimsel Bir İnceleme


KARAKAYA D.

ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.69-89, 2020 (Peer-Reviewed Journal)