Redifinde Gice/Gece Kelimesi Geçen Şiirler Üzerinden Bir Değerlendirme


Tulum G.

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED), vol.63, no.2, pp.349-385, 2023 (ESCI)