Yerel Magazin Basınının Ekonomi Politiği: Eskişehir’de Yayımlanan Magazin Dergilerinin Sektörel Çözümlemesi


DAĞTAŞ E., AYDIN N.

Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal Turkish Edition, vol.7, no.14, pp.23-51, 2017 (Peer-Reviewed Journal)