Investigation of Special Education Teachers’ Photosharing of Their Students


Ak G., KILINÇ Ş., YAZÇAYIR G. H., KIYAK Ü. E.

Ege Eğitim Dergisi, vol.23, no.3, pp.263-280, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.12984/egeefd.1090493
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.263-280
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The researchers in this study aimed to present information about the consequences of sharing photos of children on social media in the context of child rights and to investigate special education teachers’ shares which include their students with special educational needs. Designing the study with document analysis, one of the qualitative methods, the researchers investigated 1951 photos and 1262 videos shared by 52 open accounts on Instagram. One main theme and four sub themes were identified as a result of the analysis. Results showed that most of the special education teachers who are the owners of the open accounts did not hide visual identities of students with special educational needs, shared their students’ face and physical features explicitly, as well as their names in the descriptions on Instagram. The results also demonstrated that the special education teachers had physical contacts with their students with special educational needs and the most frequent types of physical contacts were lapping, hugging and kissing. Besides, visual contents were corresponded to written descriptions on most of the shares. Finally, overwhelming majority of the shares took place in classroom, garden, playground of the schools or special education and rehabilitation centers.
Bu araştırmada özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kişisel bilgilerinin sosyal medya uygulamalarında paylaşılmasının çocuk hakları bağlamında doğuracağı sonuçlara ilişkin bilgi vermek ve özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerini içeren paylaşımlarını incelemek amaçlanmıştır. Nitel yöntemlerden doküman analizi tekniğinin benimsendiği bu araştırmada Instagram uygulamasındaki herkese açık 52 kişisel hesaptaki 1951 fotoğraf ve 1262 video incelenmiştir. Analizler sonucunda bir ana tema ve dört alt tema belirlenmiştir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların fotoğraflarındaki ve videolarındaki görsel kimliklerinin çoğunlukla gizlenmediği, yüz ve bedensel özelliklerinin açıkça paylaşıldığı, bunların yanı sıra fotoğraf veya video paylaşımlarının açıklamalar kısmında çocukların adlarının da gizlenmeden yazılı olarak paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla kucağına alma, öpme ve sarılma gibi fiziksel temasları olduğu ve fiziksel temasa ilişkin en çok görülen davranışların da bunlar olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen hesaplarda görsel içerikler ile yazılı açıklamaların uyumlu olduğu paylaşımların daha fazla olduğu belirlenmiştir. Son olarak yapılan paylaşımlardaki mekânların büyük çoğunluğunun okul veya özel eğitim kurumlarının bir parçası olan derslik, bahçe, oyun alanı gibi alanlar olduğu belirlenmiştir.