Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Endüstri İçi Ticareti Üzerine Bir İnceleme


KÜÇÜKSAKARYA S.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.27-41, 2016 (Peer-Reviewed Journal)