Ülkemizde Kamu Harcamalarının Siyasi Niteliği Üzerine Bir İnceleme


Moğol T., Ataç E., Araç B.

16. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 31 May 2001, pp.41-68

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-68
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde, çok partili demokratik sistemi benimseyen ülkelerde, iktidar ve muhalefet partilerinin yeniden seçilebilmek ve iktidara sahip olabilmek amacıyla, anayasa! kurallar çerçevesinde, bir rekabet içerisinde oldukları, iktidar partilerinin, özellikle seçim yıllarında, kamu kaynakları kullanımını artırdıkları ve popülist politikalar uygulama eğiliminde oldukları İfade edilmektedir. Partilerin seçilmek için rekabet etmesi, kamu harcamalarının artışını iki yönde etkileyebilmektedir. Birinci olarak, partiler kendi aralarında kamusal kaynakların kullanımı açısından rekabet edebilmekte ve bu rekabet sonucunda kamu harcamaları genel olarak bir artış gösterebilmektedir. Bu durumda, kamu harcamaları ve seçim dönemleri arasında bir ilişki kurulmakta ve kamu harcamalarının, partilerin seçim kazanma isteklerinden kaynaklanan bir artış gösterdiği ifade edilmektedir 1 . İkinci olarak, partiler arası rekabet, partilerin siyasi görüşlerine bağlı olarak ekonomi politikalarının farklılığı ile ilişkilendirilmektedir 2 . Bu durumda ise, kamu harcamalarının bileşiminde bir takım değişiklikler meydana gelebilmektedir. Örneğin, sosyal demokrat iktidar döneminde, işsizliği azaltıcı ya da ücret artışlarını destekleyici eğilimler artarken, daha muhafazakar iktidarlarda tersi eğilimler gözlemlenebilmektedir. Ülkemizde de, çok partili demokratik sisteme geçilmesinden bugüne değin, hükümetlerin, yeniden seçilebilmek amacıyla, özellikle seçim yıllarında, kamu kaynakları kullanımını artırma ve popülist politikalar uygulama eğiliminde oldukları ifade edilmektedir 3 . Bu bağlamda, bu çalışmada gerçekleştirilmek istenilen, bütçe ödeneklerini ele alınan belli bir zaman dönemi süresince inceleyerek seçim yıllarında ödeneklerdeki değişiklikleri saptamak ve bunları diğer yıllarda gözlemlenen gelişmelerle karşılaştırmaktır. Böylece, ülkemizde, çok partili demokratik sistem süresince hükümetlerin, seçmen desteğini sağlayabilmek ve yeniden seçilebilmek için seçim yıllarında uyguladıkları harcama politikalarının eğilimi hakkında bir fikir edinebilmek ve bu arada, bütçe ödenekleri bileşiminde gözlemlenen değişikliklerin iktidarda olan partilerin hizmet öncelikleri ile bir ilişkisinin olup olmadığını saptamak mümkün olabilecektir. Çalışmada, demokratik koşullarda ilk kez gerçekleştirilen ve birden fazla siyasal partinin katıldığı 1950 seçimlerinden günümüze değin uzanan dönem incelenmektedir