Sosyal Bilimlerde Nitel Veri Analizi İçin Bir Kılavuz


TOKER A.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.51, no.1, pp.319-345, 2022 (Peer-Reviewed Journal)