Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Model İle Belirlenmesi: Eskişehir Örneği


AFŞAR A., YILMAZEL Ö., YILMAZEL S.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.37, pp.195-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier