Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Model İle Belirlenmesi: Eskişehir Örneği


Afşar A., Yılmazel Ö., Yılmazel S.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.37, pp.195-205, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier