Ioannına in Turkısh Press During the Balkan Wars 1912-1913


Creative Commons License

Sağun Ç.

Uluslararası Balkan Sempozyumu, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2012, pp.85-100

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85-100
  • Anadolu University Affiliated: Yes

AbstractOttoman Empire, which defeated at the Ottoman-Russo War in 1877-1878, had to accept a number of hard conditions with Treaty of Berlin faced a new rebellion in Cretan which followed the confusion in Macedonia that had began with the 1902 and 1903 uprisings.  In Anatolia, Armenian problem had gained momentum in that time. On the other hand, The Young Turks Movement had also began, incrementally expanded and brought some results July 24th in 1908. When the 2nd Constitutional Monarchy declarated, the Empire started to war with Italian forces who had began to be a problem for Empire. While this problem was continuing, the Empire had to gone to a new war with Balkan States. While expansionist trends of the Balkan States brought them together, the Empire had to combat against them with non-allied. Ioannina, which one of the most important cities of Balkans, was main target of Greece. Despite of all the problems, Ioannina showed a significant example of defense during the Balkan War. In this study, our aims are to present the defense of Ioannina and what was the reflections of Ottoman press about this defensive activities and how it was affected from the domestic political controversies.
1877-1878 Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan ve Berlin Antlaşmasıyla birçok ağır koşulları kabul etmek zorunda kalan Osmanlı imparatorluğu, 1902 ve 1903 ayaklanmalarıyla başlamış olan Makedonya’daki karışıklıkları takiben, Girit’te de yeni bir isyanla karşılaşmıştır. Anadolu’da ise Ermeni problemi hız kazanmıştır. Diğer taraftan da Jön Türk hareketi başlamış ve giderek genişleyerek, meyvesini 24 Temmuz 1908’de vermiştir. II. Meşrutiyet’in İlanı, beraberinde Osmanlı topraklarından kopuşu da hızlandırmış ve yeni bir sorun olan, İtalya ile savaş başlamıştır. Bu problem sürerken, Osmanlı İmparatorluğu Balkan Devletleri ile yeni bir mücadeleye girişmek zorunda kalmıştır. Yayılmacı eğilimleri, Balkan Devletleri’ni bir araya getirirken, Osmanlı tek başına mücadele etmek zorunda kalmıştır. Balkanların en önemli kentlerinden olan Yanya, Yunanistan’ın başlıca hedeflerinden biri olmuştur. Balkan Savaşında, Yanya, bütün olumsuzluklara karşın, ciddi bir savunma örneği göstermiştir. Bu çalışmamızda, Balkan Savaşı’nda Yanya Savunması, bu savunmanın Osmanlı basınındaki yankıları ve iç politik çekişmelerin, Yanya Savunmasını nasıl etkilediği konu edilecektir.