Yatak Reaktöründe Laktozun Hidrolizi İçin Manyetik Poli(GMA-MMA) Küreleri Üzerinde B-Galaktosidaz Tutuklanması


TUNALI Y., ARICA M. Y.

VII. Ulusal Kromatografi Kongresi Kitabı, 17, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kırıkkale, (2007)., Turkey, 13 - 15 June 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes