İnsan Kaynakları Yönetiminde İdari Destek Birimliğinden Stratejik Ortaklığa Geçiş


BENLİGİRAY S.

Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi Prof.Dr.Doğan Bayar’ın Hatırasına Armağan, vol.17, no.1, pp.55-73, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)