Türkiye’de Bilişim Suçlarının Kriminolojik AçıdanDeğerlendirilmesi: Bilişim Suçlarının Hukuksal ve Sosyolojik Boyutlarının Analizi


Yılmaz F., GÜLLÜPINAR F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.5371-5409, 2020 (Peer-Reviewed Journal)