6 ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİLERİ KONUSUNDA LİTERATÜR TARAMASI


DEMİREL DİNGEÇ Ş., Tut N.

VII. ULUSAL Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi (ÜYEK), 08 September 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes