Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörlerin analizi Bir alan çalışması


ÇELİKKAYA A., GÜRBÜZ H.

İktisat İşletme ve Finans, vol.21, no.247, pp.122-139, 2006 (Peer-Reviewed Journal)