Gelişimsel geriliği olan bireylere okuldan işe geçiş becerilerinin kazandırılmasına ilişkin öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri


GÜRSEL O., ERGENEKON Y., BATU E. S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.61-84, 2007 (Peer-Reviewed Journal)