İvakaftorun Miktar Tayini için Yeni Bir LC-PDA-MS/MS Yönteminin Geliştirilmesi ve Bozunma Ürünlerinin LCMS-IT-TOF ile Karakterizasyonu


ÖZCAN S., CAN N. Ö.

XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi (USK 2019), Turkey, 7 - 08 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes