TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ARAŞTIRMAGELENEĞİ VE PARADİGMA: ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİKKABULLER


DEMİRHAN G., AYPAY A., YÜCEL C.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.13, no.11, pp.467-486, 2018 (Peer-Reviewed Journal)