Kurum Kültürü Yönetiminde Kurumsal Değerlerin Çalışanlara Benimsetilmesi Bir İlaç Firmasında Uygulama Örneği


Genç Ç.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.4, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)