Sağlık Alanı İçin Gelecek Yönelimli Yönetim Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme


KESKİN U.

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.28-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal)