İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ


Ulutak İ., Terlemez M., Demiray E., Candemir Ö., Öztürk S.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

İkinci üniversite uygulaması, herhangi bir yükseköğretim programında örgün öğrenim gören veya mezun olmuş öğrencilere uzaktan eğitimle sunulan ikinci bir yükseköğrenim fırsatıdır. Bu durumdaki öğrenci adayları herhangi bir merkezi sınava girmeden kayıtlarını yaptırmaktadırlar. Anadolu Üniversitesi, 2001-2002 eğitim–öğretim yılında 8 bin 400 öğrenci ile İkinci Üniversite uygulamasına başlamıştır. Günümüzde 37’si ön lisans, 18’i ise lisans olmak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri bünyesinde bulunan programları İkinci Üniversite öğrencilerine sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı; yükseköğrenime başlamak üzere olan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin İkinci Üniversiteye ilişkin farkındalık düzeylerini ve istekli olup-olmama durumlarını saptamaktır. Mart 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından Eskişehir Merkez İlçeleri orta öğretim kurumlarına yönelik İkinci Üniversite tanıtım etkinlikleri düzenlenmiştir. Tanıtım öncesi ve sonrasında Anadolu Lisesi öğrencilerine İkinci Üniversite ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiş, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: İkinci Üniversite, uzaktan eğitim, Anadolu Üniversitesi, Anadolu lisesi.