Eğitimin Dışsallıklarının Dikkat Çeken Olguları


Creative Commons License

Şimşek Y.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.7, no.2, pp.239-256, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim ile ekonomik kazançlar arasındaki ilişki bakımından, eğitilmiş İnsan gücünün bir ülkenin kalkınmasında ve gelişmesindeki rolü, eğitimciler ve ekonomistler tarafından sıklıkla vurgulanan konulardan biridir. Ancak eğitimin bireye ve onun aracılığıyla topluma olan dolaylı katkılarının neler olduğuna ilişkin çalışmalara rastlama sıklığı oldukça azdır. Bu çalışmada, bireyin eğitilmesi sonucu topluma sağladığı dolaylı yararlar, eğitimin dışsallıkları ve onun kapsamında yer alan eğitimde yayılmalar olmak üzere iki ana başlık altında irdelenmiştir.