El Câhiz in Kitâbu l Buhalâ Cimriler Kitabı Adlı Eseri ve Eserde Karşılaştığımız Meşhur Bir Cimri Filozof el Kindî


ÜYÜMEZ F. B.

Dil ve Edebiyyat Beynelxalq elmi-nezeri jurnal, no.58, pp.141-145, 2007 (Peer-Reviewed Journal)