Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi (Examining Culinary Students Cognitive Structure Towards Social Media Through Word Association Test)


YÜCEL GÜNGÖR M., DOĞAN S., GÜNGÖR O.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.5, no.2, pp.206-218, 2017 (Peer-Reviewed Journal)