Eğitim Örgütlerinde Hesap Verebilirliğe İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri


HİMMETOĞLU B., AYDUĞ D., BAYRAK Ç.

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.8, no.1, pp.39-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)