Opinions of Turkish Teachers in Germany on the Turkish Language and Culture Lessons


Çakır M., Yıldız C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGES' EDUCATION AND TEACHING, vol.4, no.2, pp.217-257, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to identify the problems experienced while teaching the Turkish Language and Culture course in the Federal Republic of Germany from the perspective of the course teachers. The number of Turkish and Turkish Culture teachers in the Federal Republic of Germany in 2013-2014 academic year amounts to 1047. Some of these teachers are assigned by the local authorities in Germany, and some include teachers selected by the Ministry of National Education among those working in Turkey. There are 510 teachers assigned by the Turkish Ministry of Education to teach the Turkish language and culture course in Germany. Both the teachers sent from Turkey and the ones assigned by local German authorities must cope with a number of problems. In this study, the results of 398 questionnaires, which consisted of three main open-ended questions and were sent to 510 teachers working in Germany, who formed the sample group for the study, were evaluated. According to the results, the observed problems are mainly about parents’ and students’ indifference to the course, the inadequacy of physical infrastructure in schools, school principals’ unwillingness to cooperate with the Turkish teachers, and insufficiency of teaching materials.

Bu çalışmanın amacı, ders veren öğretmenlerin bakış açısından Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin öğretimi sırasında yaşanan sorunları tespit etmektir. 2013-2014 akademik yılında Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Türk ve Türk Kültürü öğretmenlerinin sayısı 1047'dir. Bu öğretmenlerden bazıları Almanya'daki yerel makamlar tarafından görevlendirilmiş, bazıları ise Türkiye'de çalışanlar arasından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilmiştir. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya'da Türkçe ve Türk kültürü kursu vermek üzere görevlendirilen 398 öğretmen bulunmaktadır. Hem Türkiye'den gönderilen öğretmenler hem de yerel Alman makamları tarafından atananlar bir dizi sorunla başa çıkmak zorundadır. Bu çalışmada, Almanya'da çalışan 510 öğretmene gönderilen ve üç ana açık uçlu sorudan oluşan 398 anketin sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, gözlemlenen sorunlar genellikle velilerin ve öğrencilerin derse ilgisizliği, okullardaki fiziksel altyapının yetersizliği, okul müdürlerinin Türk öğretmenlerle işbirliği yapmaya isteksiz olmaları ve öğretim materyallerinin yetersizliği ile ilgilidir.