Üniversite Öğrencilerinin Temel Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ŞIKLAR E., DOĞAN H.

3. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, 10 - 12 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Anadolu University Affiliated: Yes