Tanpınar ın Romanlarında Metinlerarası İlişkiler Intertextual Relations in Tanpınar s Novels


BAYRAK AKYILDIZ H.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES, vol.5, no.3, pp.715-727, 2010 (Peer-Reviewed Journal)