YETİŞKİN KADIN OLARAK OKUMA YAZMAYI ÖĞRENMEK:BELDEEVLERİ ÖRNEĞİ


Candemir Ö., Demiray E., Ulutak İ.

9th International Congress on New Trends in Educationi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyadaki tüm devletler gerek devlet kuruluşları, gerekse sivil toplum örgütleri ile toplumları okuryazar yapmak ve okuryazarlık düzeylerini geliştirmek için çaba göstermektedir. Ancak tüm çabalara rağmen dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okumaz yazmazlık bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2015 yılsonu verilerine göre de, Türkiye'de 25 yaşının üstündeki 100 kişiden 5'i okuryazar değildir ve bu oran cinsiyet olarak ayrıştırıldığında 25 yaşından büyük 10 kadından 1'inin okuryazar olmadığı görülmektedir. Okuma yazma bilmemenin kadınlar üzerinde pek çok toplumsal etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı okuma yazma öğrenme amacıyla Eskişehir Beldeevlerindeki kurslara devam eden kadınların okuryazarlık ve okumaz yazmazlık kavramlarıyla ilgili görüşlerini saptamaktır. Bu amaç kapsamında kurslara devam eden 43 kadınla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve kendilerine 16 soru yöneltilmiştir. Araştırmanın bulguları “okumaz yazmazlığın temel nedenleri”, “okumaz yazmazlığın yarattığı sorunlar” “okuryazarlık algısı ve kursa katılımdaki nedenler” gibi temel boyutlarda toplanmıştır. Araştırma sonucunda okumaz yazmazlığın altındaki temel nedenin toplumsal cinsiyet algısından kaynaklandığı, okuma yazma bilmemenin diğer insanlara güven, sağlık, iş başvuruları, çocuk eğitimine destek olma, günlük teknolojiyi kullanma konularında büyük sorun yarattığı belirlenmiştir. Kadınlar için okuma yazma kursuna katılmalarındaki motive edici unsur ise “utanmak istemiyorum” olmuştur. Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, okuryazarlık, okumaz yazmazlık, toplumsal cinsiyet.