Türkiye'de Fisher Hipotezinin Fourier Yaklaşımı ile İncelenmesi


ÖZER M. O.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.21, no.3, pp.856-878, 2019 (Peer-Reviewed Journal)