TERMS AND CONSEQUENCES OF INTERNET NEWS SITES INCLUSION IN THE SCOPE OF THE PRESS ACT AND PRESS LABOUR ACT


Creative Commons License

Ezer B.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, vol.8, no.2, pp.443-491, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33432/ybuhukuk.1270300
  • Journal Name: Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: HeinOnline-Law Journal Library, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.443-491
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Technological developments in the mass media have caused radical changes in journalism and media. With internet technology, the understanding of conventional media and journalism has changed. In terms of reaching the news, digital applications (internet news sites, social media platforms, etc.) have replaced conventional journalism (printed broadcasting, radio, and television). Many digital broadcasting platforms have emerged that serve various purposes, especially journalism operations. These developments in media and journalism did not find a response in the Turkish press legislation for a while. To make up for this deficiency and to make the necessary changes in the legislation, the draft act on amending the Press Act and Some Acts was submitted to the Presidency of the Justice Committee of the Grand National Assembly of Turkey (GNAT) on 3/12/2014, but it did not pass into law.
Finally, with Act No. 7418 published in the Official Gazette dated 10/18/2022, various provisions regarding internet news sites were added to the Press Act No. 5187 and the Press Labour Act No. 5953. Thus, internet news sites that fulfil the stipulated conditions are included within the scope of the Press Act, and those who work in intellectual and artistic works on internet news sites are also included in the scope of the Press Labour Act. This study aims to examine the regulations regarding internet news sites added to the Press Law, to determine which workplaces and journalists are included in the scope of the phrase "internet news sites" added to the Press Labour Act, and last but not least, to examine whether this change in Press Labour Act is sufficient to meet the needs in light of current developments.
Kitle iletişim araçlarında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, gazetecilik ve medya alanında köklü değişikliklere neden olmuştur. İnternet teknolojisiyle birlikte, geleneksel medya ve gazetecilik anlayışı biçim değiştirmiştir. Haberlere ulaşmak yönünden geleneksel gazeteciliğin (basılı yayın, radyo ve televizyon) yerini dijital uygulamalar (internet haber siteleri, sosyal medya platformları vb.) almaya başlamıştır. Gazetecilik faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eden çok sayıda dijital yayın platformu ortaya çıkmıştır. Medya ve gazetecilik alanında yaşanan bu gelişmeler, Türk basın mevzuatında bir süre kendine karşılık bulamamıştır. Bu eksikliği gidermek ve mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmak adına düzenlenen ve 12.03.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığına sunulan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı ise hükümsüz kalmıştır. Nihayet 18.10.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7418 sayılı Kanunla, 5187 sayılı Basın Kanununa ve 5953 sayılı Basın İş Kanununa internet haber sitelerine ilişkin çeşitli hükümler eklenmiştir. Böylelikle öngörülen koşulları yerine getiren internet haber siteleri Basın Kanunu kapsamına; internet haber sitelerinde fikir ve sanat işlerinde çalışan kimseler ise Basın İş Kanununun kapsamına alınmıştır. Bu çalışmada, Basın Kanununa eklenen internet haber sitelerine ilişkin düzenlemeleri incelemek, Basın İş Kanununa eklenen “internet haber siteleri” ibaresinin kapsamına aldığı işyerleri ve gazetecilerin kimler olduğunu tespit etmek; devamla, ilgili değişikliklerin güncel gelişmeler ışığında ihtiyaçları karşılamakta yeterli olup olmadığı hususunu incelemek amaçlanmaktadır.