Sermaye Yapısı Kararları ve Finansal Başarısızlık İlişkisi: BİST İmalat Sektörü Firmaları Üzerine Ampirik Bir İnceleme


SAYIN H. C.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.134-161, 2022 (Peer-Reviewed Journal)