Sözlü Saldırganlığın Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Algılanan Arkadaş Desteğinin Aracılık Rolü: Kazakistan Örneği


Karaca M.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.4, pp.785-795, 2017 (Peer-Reviewed Journal)