REFAH REJİMLERİ AÇISINDAN SAĞLIK SİSTEMLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ: GÜNEY AVRUPA REFAH MODELİ VE TÜRKİYE


Creative Commons License

Kol E.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.5, no.10, pp.131-168, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Modern anlamda refah devletinin temelleri, 19. yüzyılın ortalarında İngiltere’de temel eğitimi sağlamak
amacıyla düzenlenen yasal düzenlemeye kadar götürülmektedir. Modern refah devleti için kabul edilen bir diğer
başlangıç noktası ise, ilk defa 1883 yılında Bismark tarafından getirilen sosyal sigorta uygulamasıdır. Refah rejimi
sınıflandırma çalışmalarına göre Türkiye Güney Avrupa refah rejimi grubuna benzer özellikler göstermektedir.
Ancak son yıllarda hem Güney Avrupa refah rejiminde hem de Türkiye’nin refah rejiminde önemli bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Bu çalışmada yaşanan bu dönüşümün Türkiye’nin refah rejimini Güney Avrupa refah rejimine
yaklaştıran bir yönde mi olduğu ya da dönüşümün yönünün Türkiye’nin refah rejimini Güney Avrupa refah
rejiminden uzaklaştıran bir yönde mi gelişim gösterdiği sorusuna yanıt bulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’nin refah
rejimi Güney Avrupa refah rejimi bağlamında ele alınmaktadır. Ancak Türkiye’nin sağlık sistemi Güney Avrupa
ülkelerinden çok farklı özellikler taşımaktadır. Bu çalışmada bu farklılıklara rağmen Türkiye’nin Güney Avrupa
ülkeleri ile aynı rejim grubuna dâhil edilmesinin nedenleri de irdelenmektedir.
Anahtar kelimeler: Refah devleti, refah rejimleri, sosyal demokrat refah rejimleri, sosyal politika, sağlık sistemleri.