Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbalığa Duyarlılık Düzeyleri İle Facebook Kullanım Amaçları Üzerine Bir Çalışma


DOĞAN E., ÇAKA C., ŞAHİN Y. L.

Journal of Theory and Practice inEducation, vol.12, no.3, pp.501-520, 2016 (Peer-Reviewed Journal)