360 Derece Geribildirim Geçici Bir Yönetim Modası Mıdır?


BENLİGİRAY S.

Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi Prof.Dr.Doğan Bayar’ın Hatırasına Armağan, vol.180, no.19, pp.55-73, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)