Büyük Mağaza Yönetiminin Başarı Faktörleri


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, 1991 (Peer-Reviewed Journal)