Sanığa Atanmış Müdafiini Seçme Hakkı Tanınmasının Asimetrik Bilgi Teorisi Açısından Değerlendirilmesi


Karakehya H., Tepecik F.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.4, pp.30-39, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.30-39
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The right to benefit from the defense lawyer is one of the rights that should be exercised within the scope of the accused’s right to a fair trial. In this context, the accused, as a rule,  whether defends himself or benefits from the legal assistance of a defense counsel. However, in some cases, the lawmaker has accepted as a presumption that the accused will not be able to defend himself properly without the legal assistance of a defense counsel. In such cases it is mandatory to benefit from the legal assistance of a defense counsel. In our current legal system, the accused does not have the right to choose the appointed defense lawyer. In this study, it has been evaluated in terms of asymmetric information theory whether it is necessary to give such a right to the accused and what kind of consequences that may arise if such a right is given. 

Müdafiden faydalanma hakkı, sanığın adil yargılanma hakkı kapsamında yararlandırılması gereken haklardandır. Bu bağlamda sanık, kural olarak, ister kendisini bizzat savunur, isterse de bir müdafiin hukuki yardımından faydalanır. Buna karşın kanunkoyucu bazı hallerde bir müdafiin hukuki yardımı olmaksızın sanığın kendisini gerektiği şekilde savunamayacağını karine olarak kabul etmiş ve bu hallerde bir müdafiin hukuki yardımından faydalanılmasını zorunlu görmüştür. Gerek müdafiden faydalanması zorunlu olmamasına rağmen bir müdafiin hukuki yardımını almak isteyen ekonomik gücünün yerinde olmayan sanığa gerekse de müdafiden faydalanması zorunlu olup bir müdafii bulunmayan sanığa hukuki yardımda bulunması için müdafi görevlendirilmektedir. Mevcut hukuk sistemimizde sanığın kendisine atanacak bu müdafileri seçme hakkı bulunmamaktadır. Bu çalışmada sanığa böyle bir hak verilmesinin gerekli olup olmadığı, böyle bir hak verilirse ortaya çıkabilecek sonuçların neler olabileceği asimetrik bilgi teorisi açısından değerlendirilmiştir.