Prescripton on On Private International Law In Light of The Supreme Court Of Appeals’ Decisions


Creative Commons License

Aygün M., Önal A.

Legal Hukuk Dergisi, vol.14, no.165, pp.4907-4947, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 165
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Legal Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.4907-4947
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

In terms of disputes with a foreign element, prescription takes an important place in international private law with the aspect of both the applicable law and the aspect of procedural law, especially being related to recognition and enforcement lawsuits. There are many decisions given recently by Supreme Court on prescription in disputes with a foreign element. Unfortunately, it is seen that the Supreme Court has confused different prescription matters with each other in these decisions, ignored the law to be applied to the merits in meritorious prescription and tried to enforce Turkish law, acted in a manner not to comply with the spirit of Private International Law (MÖHUK). With this study, uncertainties arising in practice will be attempted to be eliminated by including current decisions given by Supreme Court. 

Yabancı unsurlu uyuşmazlıklar bakımından gerek uygulanacak hukuk boyutuyla, gerek özellikle tanıma ve tenfiz davalarıyla ilgili olmak üzere yargılama hukuku boyutuyla zamanaşımı milletlerarası özel hukukta önemli bir yer tutmaktadır. Yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda zamanaşımı ile ilgili Yargıtay’ın son dönemde vermiş olduğu pek çok karar bulunmaktadır. Maalesef Yargıtay, bu kararlarında farklı zamanaşımı konularını birbirine karıştırdığı, esasa ilişkin zamanaşımında esasa uygulanacak hukuku görmezden gelip Türk hukukunu uygulamaya çalıştığı, zamanaşımı süresinin başlangıcı konusunda MÖHUK’un ruhuna uymayacak şekilde hareket ettiği görülmektedir. Bu çalışma ile Yargıtay’ın vermiş olduğu güncel kararlara yer verilerek, uygulamada ortaya çıkan belirsizlikler giderilmeye çalışılacaktır.