Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Kesirleri İçeren Denklemler Bağlamında İşlem Esnekliklerinin Gelişiminin İncelenmesi


TAŞTEPE M., YANIK H. B.

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.8, no.4, pp.252-271, 2021 (Peer-Reviewed Journal)