Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Resmi Bir Makamın İznine Bağlanması ve Bu İznin Hukuki Niteliği Sorunu


BOZKURT T.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.421-451, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier