İş-Yaşam Dengesi, Örgütsel Bağlılık ve Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


SUVACI B., Şimşek M. C.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SSRJ), vol.10, no.1, pp.185-192, 2021 (Peer-Reviewed Journal)