Akılcı Olmayan İnanç Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları


KARACA E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, no.23, pp.77, 2005 (Peer-Reviewed Journal)