Fırat Ünivesitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında Yetiştirilen Farklı Yaşlardaki Ana Arıların Apis Mellifera L Koloni Performansları


Creative Commons License

Kutlu M. A., Bakoğlu A., Batmaz B.

Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.19-22, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL MESLEK YÜKSEK OKULU ARICILIK PROGRAMINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI YAŞLARDAKİ ANA ARILARIN (Apis Mellifera L.) KOLONİ PERFORMANSLARI

 

*Mehmet Ali KUTLU, **Adil BAKOĞLU, ***Bülent BATMAZ

 

*Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu, Arıcılık Programı – BİNGÖL

**Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu, Tarla Bitkileri Programı – BİNGÖL

***Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Programı – ESKİŞEHİR

_____________________________________________________________________________________________________________

 

ÖZET

 

Arıcılıkta amaç, arı kolonilerini yöredeki ana nektar akımı döneminde, doğada mevcut çeşitli kaynaklardan azami ölçüde nektar ve polen toplayarak bunları ekonomik bir biçimde çeşitli arı ürünlerine dönüştürülmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmanın temel şartı kolonilerin ana arısının yaşı ve performansıdır. Yapılan bu çalışmada; 1 ve 2 yaşlı ana arılar, yavrulu alan arı varlığı ve koloni bal verimi bakımından değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup 1 yaşlıların 2 yaşlılara oranla yavrulu alan artışı % 23, arı varlığı % 40, koloni bal verimi ise %34.2 daha fazla bulunmuştur. Yapılan çalışma istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve 1 ve 2 yaşlı yavru-lu çerçeve ve arılı çerçeve sayıları arasında önemli fark bulunamamıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Ana Arı, Bir ve İki Yaşlı Ana Arılar, Bal Verimi.


COLONY PERFORMANCES OF QUEENBEE THAT ARE DIFFERENT AGED ARE GROWED IN BEEKEEPING OF BINGOL COLLEGE OF FIRAT UNIVERSITY

ABSTRACT

 

The aim of beeking is to have bee colonies collect maximum amount of polens from existing various sources in the season of stream of nector to make them. Into various bee products economically the main condition to reach this aim is the age of the gueenbee and its performance . One and two-year-old gueenbee are compared with respect to young bees, bee existance, and productivity of honey of the colony, and it is found that one-year-old gueenbees compared to two-year-old ones have performesd more regarding young bee production (23 %), bee existance  (40 %), and productivity of honey of the colonies (34:2 %). This study was evaluated to statistically and wasn’t founded important difference to between number of frame with bees and frame with young bee one and two years old.

 

Keywords: Queenbee, One and Two-Year-Old Queenbees, Honey Yield.