İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimlerinde kültür algıları


Creative Commons License

Erişti S. D., Belet Ş. D.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.9, no.33, pp.245-264, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 33
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.245-264
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bireylerin kendi değer yargılarını oluşturmalarında önemli bir rolü olan kültürün toplumsal kurumlar aracılığıyla edinilmesi ve bireylerin kültürel sistemlere dahil olup sosyalleşmeleri amaçlanır. Bu süreçte ilköğretim kurumları kültür aktarımının sağlanmasında, kültürel farkındalığın yaratılmasında ve bu farkındalığın geliştirilmesinde son derece önemli bir eğitim basamağıdır. Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimlerinde kültür algılarını ortaya koyma biçimlerini belirlemektir. Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden sanat temeli desen aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İlköğretim beşinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmanın verileri, öğrencilerin yazılı anlatımları, kültür konulu resimleri ve resimlerle ilgili yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 22 öğrencinin katıldığı araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin kültürü, bir ulusa ya da bir millete ait olan değerlerle açıkladıkları, kültürün geçmişten günümüze gelen bir değer olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra ilköğretim öğrencilerinin, özellikle kutlamalar/evlenme törenleri, yemekler, danslar/oyunlar, kıyafetler, spor/ata sporları, gelenekler/adetler, asker uğurlama, bayramlar ve halk kahramanları gibi kültürel ögeleri ele aldıkları ve yazılı anlatım ve resimlerinde Türk kültürünün anlatırken bu ögelerden yola çıkarak kendi kültürlerini açıkladıkları sonucuna ulaşılmıştır.