UNEP ve Tiflis Bildirgesi’nin Amaç ve Hedeflerine Göre Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının İncelenmesi


AYDİLEK M., GÖKÇE N.

International Journal of Social, Political and Economic Research-IJOSPER, vol.8, no.1, 2021 (Peer-Reviewed Journal)