Uluslararası Faaliyetlerin Planlanması ve Denetimi


KOPARAL C.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.161-171, 1983 (Peer-Reviewed Journal)