Otel işgörenlerinin iş doyumlarının önemi ve Akçakoca da yerleşik otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir uygulama


UÇKUN C. G., PELİT E., EMİR O.

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Peer-Reviewed Journal)