Kahvenin ve Kahve Dükkânlarının Değişen Tüketim Algısı: Üçüncü Dalga Kahve Tüketicileri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma


Şeker G., Özata F. Z.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.10, no.1, pp.193-224, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier