ALİ ŞİR NEVÂYÎ DİVANLARININ DİBACELERİ [GİRİŞ-METİN-AKTARMA-DİZİN-TIPKIBASIM] Yazar: Dr. Saidbek Boltabayev Akçağ Yayınları, Ankara, 2022, 263 s., ISBN: 978-605-342-714-8


Tulum G.

Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online), no.19, pp.438-443, 2023 (Peer-Reviewed Journal)